Iris Veil

Alternate View

Gold metallic thread embroidery