Iris Veil

Alternate View 2

Silver metallic thread embroidery